Gimnastyka lecznicza

Gimnastyka lecznicza

Gimnastyka lecznicza to podstawowa technika kinezyterapii, często z nią utożsamiana. Ćwiczenia te mają charakter ogólnorozwojowy, których celem jest przywrócenie częściowej lub całkowitej sprawności fizycznej. Gimnastyka prowadzi do świadomego rozluźniania mięśni i niwelowania ich napięcia. Gimnastyka lecznicza może mieć charakter ćwiczeń w wodzie, porannego rozciągania czy gimnastyki korekcyjnej.